وگان

172.2 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
6.3 کربوهیدرات
3‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
15 چربی
g 1.5 نمک
مقدار در 100 گرم